7 Alha VCD set – Singer: Deshraj Pateriya

7 VCD Set

This 7 VCD Set contains 7 albums of Deshraj Pateriya which are as follows:

Bhujariyo Ki Ladai Part 1 (Chandrawal Ka Dola)

Bhujariyo Ki Ladai Part 2  (Alha Prathviraj Sangram)

Alha Manoa Part 1 (Alha Ki Pukar)

Alha Manoa Part 2 (Lakhan Ka Dhanka)

Pathrigarh Ki Ladai Part 1 (Machala Haran)

Pathrigarh Ki Ladai Part 2 (Alha Ki Lalkar)

Pathrigarh Ki Ladai Part 3 (Alha Jwalasingh Sangram)

Price: ₨ 175.00
 
Categorized in